Developer / architect eredmények

Az alábbi eredmények a “Fejlesztő / Programozó / Szoftvermérnök / Architect“ területen dolgozó kitöltők válaszai alapján születtek.

Developer / architect eredmények
Ennek a felmérésnek az elkészítését az Alerant Zrt. csapata kezdeményezte. Ha szeretnél ennek a csapatnak a tagja lenni, kattints ide!

Mely iparágakban dolgoznak a fejlesztők?

120
100
80
60
40
20
Pénzügy
Energiaipar
Autóipar
Logisztika/Szállítmányozás
Szórakoztatóipar/Média
Egészségügy
Államigazgatás
Közigazgatás
Oktatás/Képzés
Telekommunikáció
Étterem/Vendéglátás/Turizmus
Értékesítés/Forgalmazás
Gyógyszeripar
Kitöltők száma
Download letöltöm

A fejlesztők mennyi munkatapasztalattal rendelkeznek?

180
160
140
120
100
80
60
40
20
11+ év
6–10 év
3–5 év
1–2 év
Kevesebb mint 1 év
Gyakornok
Junior
Medior
Senior
Vezető
Download letöltöm

Jellemzően milyen alkalmazásokat fejlesztenek?

250
200
150
100
50
Backend
Web
Desktop
Mobil
Kitöltők száma
Download letöltöm

Milyen operációs rendszereken dolgoznak?

250
200
150
100
50
Windows
Linux
MacOS
Kitöltők száma
Download letöltöm

Milyen fejlesztési módszertan szerint fejlesztenek?

250
200
150
100
50
Agilis / Scrum
Hibrid modell
Kanban
Vízesés
Iteratív
Nem adta meg
Kitöltők száma
Download letöltöm

Melyek a legnépszerűbb programnyelvek és milyen gyakorisággal használják ezeket?

500
100
150
200
250
300
350
SQL
HTMLCSS
JavaScript
C#
Java
TypeScript
PLSQL
Shell Szkriptnyelvek (bashshell, powershell)
Python
C++
Kotlin
C
Delphi
Egyéb
VisualBasic
Go
Groovy
Folyamatosan használom
Gyakran használom
Ritkán használom
Nem használom
Download letöltöm

Milyen programnyelveket használnak és milyen gyakorisággal 40 éves kor alatt?

200
40
60
80
100
120
140
160
180
HTMLCSS
SQL
JavaScript
C#
TypeScript
Java
Bashshell/powershell
Python
Kotlin
PLSQL
Egyéb nyelv
C
Swift
Go
Groovy
C++
VisualBasic
Folyamatosan használom
Gyakran használom
Ritkán használom
Nem használom
Download letöltöm

Milyen programnyelveket használnak és milyen gyakorisággal 40 éves kor fölött?

200
40
60
80
100
120
140
160
180
SQL
Java
C#
JavaScript
HTMLCSS
PLSQL
Egyéb
TypeScript
Shell Szkriptnyelvek (bashshell, powershell)
C++
Delphi
Kotlin
C
Python
VisualBasic
Go
Groovy
Perl
Rust
Folyamatosan használom
Gyakran használom
Ritkán használom
Nem használom
Download letöltöm

Melyek a legnépszerűbb nyelvek, amiket egy éven belül elsajátítanának 40 éves kor alatt és afölött?

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
Go
Python
Rust
Kotlin
TypeScript
Java
C++
JavaScript
C#
Swift
R
C
Shell Szkriptnyelvek
Lua
Matlab
Scala
Ruby
40 év alatt
40 év felett
Download letöltöm

Melyek a legnépszerűbb adatbázisok?

160
140
120
100
80
60
40
20
MySQL
MSSQLServer
PostgreSQL
SQLite
MariaDB
Oracle
MongoDB
Redis
ElasticSearch
Nem használtam
Kitöltők száma
Download letöltöm

Melyek a legnépszerűbb adatbázisok, amiket egy éven belül elsajátítanának?

20
15
10
5
MongoDB
PostgreSQL
Cassandra
Redis
AzureCosmosDB
Elastic Search
AWSRDS
AWS Dynamo DB
Google Cloud Spanner
GoogleBigtable
Oracle Database
Google Bigquery
Kitöltők száma
Download letöltöm

Milyen mértékben alkalmazzák a microservice architektúrát munkájuk során?

180
160
140
120
100
80
60
40
20
Nem használom
Az új funkciókat ebben fejlesztem
Minden fejlesztést microservice
architektúrában csinálok
Projektfüggő
Kitöltők száma
Download letöltöm

Mely szektorokban alkalmazzák leginkább a microservice architektúrákat?

10%0%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Pénzügy
Telekommunikáció
Energiaipar
Autóipar
Értékesítés/Forgalmazás
Étterem/Vendéglátás/Turizmus
Gyógyszeripar
Egészségügy
Államigazgatás
Közigazgatás
Logisztika/Szállítmányozás
Oktatás/Képzés
Szórakoztatóipar/Média
Az új funkciókat ebben fejlesztem
Minden fejlesztést microservice architektúrában csinálok
Projektfüggő
Download letöltöm

Milyen interfész technológiákat használnak alkalmazásintegrációra?

300
250
200
150
100
50
REST
SOAP
WebSocket
AMQP(pl.RabbitMQ)
GraphQL
Java Messaging Service
Nem használok ilyet
ApacheKafka
CustomTCP/UDPcommunication
IBM MQ
StreamProcessing
EventBus(cloud-native)
Kitöltők száma
Download letöltöm

Milyen eszközöket használnak alkalmazásintegrációra?

250
200
150
100
50
Nem használunk ilyet
Apache Kafka
Oracle Fusion Middleware (Oracle Service Bus)
IBM WebShpere/MQ vagy Integrator
Apache Camel
Microsoft BizTalk
Tibco BusinessWorks
WSO2 ESB
Kitöltők száma
Download letöltöm

Milyen API Management megoldásokat használnak?

300
250
200
150
100
50
Nem használunk ilyet
Azure API Gateway
Google Apigee
AWS API Gateway
Egyéb
Kong
WSO2 API Gateway
Kitöltők száma
Download letöltöm

Milyen összefüggés van a microservice használat és az API Management eszközök alkalmazása között?

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
Nem struktúrált dokumentumokban
(pl. MS Word, Wiki stb.)
Open API (Swagger)
WSDL
Nem dokumentáljuk az API-kat
Jellemzően nem használunk API-kat
Az új funkciókat ebben fejlesztem
Minden fejlesztést microservice architektúrában csinálok
Nem használom
Projektfüggő
Download letöltöm

Milyen alkalmazás-szervereket vagy keretrendszereket használnak rendszeresen szerveroldali fejlesztésekhez?

120
100
80
60
40
20
.NET
NodeJS
Apache Tomcat
Spring
Nem használunk ilyet
Express
WildFly
Azure App Service
AWS Lambda
WebLogic
GlassFish
Azure Functions
Django
JBoss EAP
Google App Engine
Jetty
Google Cloud Functions
WebSphere
Kitöltők száma
Download letöltöm

Milyen alkalmazás szerverek/keretrendszerek használnak különböző életkorban?

10%0%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Spring Boot
WebLogic
Apache Tomcat
WildFly
Spring
Express
Django
Nem használunk ilyet
GlassFish
NodeJS
.NET
Azure App Service
Azure Functions
AWS Lambda
40 év alatti
40 év fölötti
Download letöltöm

Milyen keretrendszereket használnak rendszeresen kliens oldali fejlesztésekhez?

100
80
60
40
20
Angular
React
jQuery
Nem használunk ilyet
Vue
ASP .NET
Spring MVC
JSF
Play
Kitöltők száma
Download letöltöm

Milyen összefüggés van a kliens oldali keretrenszerek és a microsevicek használata között?

10%0%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Angular
React
jQuery
Vue
ASP.NET
Az új funkciókat ebben fejlesztem
Minden fejlesztést microservice architektúrában csinálok
Nem használom
Projektfüggő
Download letöltöm

Milyen build rendszereket használnak rendszeresen?

140
120
100
80
60
40
20
Maven
Gradle
Ant
npm
MSBuild
Nem használok
Kitöltők száma
Download letöltöm

Milyen konténerkezelő szolgáltatásokat használnak a fejlesztések során?

140
120
100
80
60
40
20
Docker Compose
Nem használok ilyet
Docker Run
Kubernetes
Minikube
Openshift
Azure AKS
Docker Swarm
Kitöltők száma
Download letöltöm

Inkább on-premises vagy cloud-ban futtatják a fejlesztés alatt a szoftvereket?

250
200
150
100
50
On-premises
Amazon Web Services
Microsoft Azure
Google Cloud Platform
Heroku
Kitöltők száma
Download letöltöm

Iparági bontásban, hol használnak inkább cloud futtatókörnyeztet?

10%0%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Pénzügy
Telekommunikáció
Energiaipar
Autóipar
Értékesítés/Forgalmazás
Étterem/Vendéglátás/Turizmus
Gyógyszeripar
Egészségügy
Államigazgatás
Közigazgatás
Logisztika/Szállítmányozás
Oktatás/Képzés
Szórakoztatóipar/Média
Cloud alkalmazásban
On-premises
Download letöltöm

Milyen eszközöket használnak statikus forráskód elemzésre?

150
100
50
Sonarqube
Nem használok ilyet
ESLINT
.NET SDK
PyLint
Findbugs/Spotbugs
PMD
Veracode
Kitöltők száma
Download letöltöm

Milyen eszközöket alkalmaznak statikus forráskód elemzésre a különböző fejlesztési módszertanok szerint fejlesztők?

10%0%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Nem használok ilyet
Sonarqube
Findbugs/Spotbugs
ESLINT
PyLint
PMD
.NET SDK
Vízesés
Agilis/SCRUM
Kanban
Iteratív
Hibrid modell
Download letöltöm

Milyen eszközöket alkalmaznak statikus forráskód elemzésre életkori bontásban?

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
Nem használok ilyet
Sonarqube
Findbugs/Spotbugs
ESLINT
PyLint
PMD
.NET SDK
40 évnél fiatalabb
40 évnél idősebb
Download letöltöm

Milyen eszközöket alkalmaznak statikus forráskód elemzésre a különböző programnyelveket használók?

300
250
200
150
100
50
SQL
JavaScript
HTML/CSS
Shell Szkriptnyelvek (bashshell, powershell)
Java
TypeScript
C#
Python
PLSQL
C++
Kotlin
Groovy
C
Go
VisualBasic
Delphi
Nem használok ilyet
Sonarqube
Findbugs/Spotbugs
ESLINT
PyLint
PMD
.NET SDK
Download letöltöm

Milyen eszközöket használnak külső szoftver könyvtárak sérülékenységvizsgálatára?

30
20
10
Dependency check
Nexus Lifecycle
Veracode
Synopsys
Whitesource
CheckMarx
Dependency Track
Kitöltők száma
Download letöltöm

A fejlesztési projektjekben hogyan végeznek jellemzően sérülékenységvizsgálatot?

100
80
60
40
20
Tesztelési fázisban
Nem végzünk ilyet
Fejlesztés során: forráskód írás közben
Fejlesztés során: build fázisban
Go-live előtt
Go-live után
Fejlesztés során: deployment fázisban
Kitöltők száma
Download letöltöm

Jellemzően mikor kerülnek javításra a talált sérülékenységek?

250
200
150
100
50
Azonnal, amint lehet
Release készítés előtt
A következő release-ben, Go-live után
Soha
Kitöltők száma
Download letöltöm

Milyen continuous integration (CI) rendszereket használnak rendszeresen?

140
120
100
80
60
40
20
Jenkins
GitHub
Gitlab CI
Nem használunk ilyet
Azure DevOps on-premises
Bamboo
Bitbucket Pipelines
TeamCity
Google Cloud Build
Travis CI
CircleCI
Kitöltők száma
Download letöltöm

Milyen verziókezelő rendszereket használnak leginkább?

300
250
200
150
100
50
Git alapú megoldás
Apache Subversion (SVN)
Nem használunk ilyet
Team Foundation Version Control (TFVC)
Concurrent Versions System (CVS)
Mercurial (hg)
Kitöltők száma
Download letöltöm

Hol tárolják az elkészült artifactokat?

5%0%
10%
15%
20%
25%
30%
Git repository
Nem használok ilyet
Docker Registry
Sonatype Nexus
JFrog Artifactory
Egyedi megoldással
File Server
Azure Artifacts
SVN Repository
Maven Central
NuGet Gallery
Google Artifact Registry
Cloud Object Store
AWS CodeArtifact
Összes említés
Download letöltöm

Kutatás adatok

Ha kíváncsi vagy a nyers adatokra, akkor kattints a letöltésre!

Érdekel a többi terület eredménye is?

Felkeltettük érdeklődésed? Nézd meg aktuális állásajánlatainkat!

Ennek a felmérésnek az elkészítését az Alerant Zrt. csapata kezdeményezte. Ha szeretnél ennek a csapatnak a tagja lenni, jelentkezz az alábbi állásajánlatok egyikére

Fullstack Developer Részletek
Cloud Native Developer Részletek
Java Developer Részletek